Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
Dziś imieniny: Zenobii, Przemyslawa, Edmunda
2020-10-30   

Konserwacja i przeglądy systemów oddymiania grawitacyjnego


Przepisy nakładają obowiązek na właścicielu obiektu budowlanego zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. W zakresie oddymiania mowa jest, że z każdego miejsca w obiekcie przeznaczonego do przebywania ludzi zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy pożarowej lub objętej pożarem dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na, m.in. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu

Można wyróżnić trzy rodzaje systemów odprowadzania dymu i ciepła powstałego podczas pożaru:

1. System grawitacyjny.

2. System nadciśnieniowy.

3. System wentylacji wyciągowo-nawiewnej.

System grawitacyjnego oddymiania w czasie pożaru ma za zadanie przede wszystkim ułatwić usuwanie dymu z pionowych dróg ewakuacyjnych dzięki czemu umożliwi to „w miarę” bezpieczną ewakuację z budynku objętego pożarem. Przeciwdziała rozgorzeniu. Zwiększona będzie widoczność na klatce schodowej na którą przedostał się dym, zredukuje się również stężenie toksycznych składników dymu oraz obniży się temperatura. Do poprawy tych warunków niezbędny będzie napływ świeżego powietrza przez otwory kompensacyjne. Sprawność działania tego systemu zależy również od warunków atmosferycznych na zewnątrz budynku (np. temperatura, napór wiatru), wydzielenia klatek schodowych drzwiami z samozamykaczami. Warunkiem działania systemów jest automatyczne wykrywanie dymu i uruchamianie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu.

System grawitacyjnego oddymiania stosuje w budynkach:

1. Niskich (N), zawierającym strefę pożarową ZL II.

2. Średniowysokim (SW), zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

W tych przypadkach należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu

Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby wykonać  czynności kontrolno – serwisowe elementów systemu wentylacji pożarowej w skład której wchodzą:


- klapy dymowe,

- okna oddymiające,

- wentylatory wyciągowe,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- klapy upustowe, klapy transferowe.

Oferujemy przeglądy i konserwacje systemów grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych zgodnie z przepisami i normami. Sporządzamy dokumentację pokonserwacyjną.